Over Boer met Lust

Wij, Frank en Vivianne van Leeuwen, samen met onze kinderen Hugo en Simon, bouwen samen aan buitengoed “Hof Boer met Lust”. De prachtige boerderij uit 1895 en haar cultuurhistorisch waardevolle bijgebouwen verbouwen we liefdevol over de jaren. Met respect voor het verleden maken we de boerderij en het buitengoed toekomstbestendig, duurzaam en leefbaar. Daarmee willen we een omgeving creëren waar de beste paardenzorg samen gaat met het in stand houden van een soortenrijkdom aan planten en dieren. Een groen rustpunt om te werken, wonen en recreëren.

Het doel is ons erf zo in te richten dat we met de natuur mee werken

Boer met Lust

Het doel is ons erf zo in te richten dat we met de natuur meewerken. Met gedachtegoed uit de permacultuur, agroforestry en biologische landbouw werken we toe naar een klein ecosysteem dat biodivers en robuust is.

Zonder het gebruik van pesticiden, bestrijdingsmiddelen of kunstmest, maar wel met een gestuurde balans door de inzet van dieren in onze kringlopen. De dieren op ons erf vervullen allemaal een functie in het systeem. Hoewel, de paarden zijn er voor het geluk van de boer en boerin, niet geheel onbelangrijk.

We werken met een gestuurde balans door de inzet van dieren in onze kringlopen

Boer met Lust

Zo grazen er schapen om de weiden open te houden, volgen de kippen om de mest te verspreiden en parasietendruk te verminderen, zijn er loopeenden om de moes- en pluktuin te beschermen en de bijen helpen in de bestuiving.

Reststromen uit de tuin en keuken worden door de dieren omgezet in waardevolle voedingsstoffen voor de bodem. Alles wat niet eetbaar is maar wel organische stof bevat zetten we om in takkenrillen en compost.

Dahlia’s in de pluktuin

Omdat alles met elkaar samenhangt, zijn onze ‘buiten’ projecten gelijktijdig van start gegaan. Zo wordt er nu gewerkt aan een biologische bloemen pluktuin met zadenoogst, (hoogstam) boomgaard, must- have ‘regenboog’ eieren, duurzaam kippen- en lamsvlees, honing van eigen erf een een florerende moestuin. Een heleboel om in korte tijd te realiseren en dat terwijl we ondertussen geleerd hebben dat op de boerderij geen ‘even’ bestaat. Daarom gaat het met vallen en opstaan en stoten we regelmatig onze neus. Je blijft up to date van onze avonturen via Instagram, dus volg!

Alles komt nu samen; pluktuin, boomgaard, eieren, vlees, moestuin, bijen en zadenteelt

Boer Met Lust

Momenteel heeft de boerderij “Hof Boer met Lust” een agrarische bestemming voor het houden van ondermeer melkvee en schapen. In de toekomst zouden we dit graag gewijzigd zien naar een bestemming die past bij het nieuwe gebruiksdoel, zoals wonen of bedrijf. Hoe dit proces verloopt lees je in onze Boerderij Blogs.

Frank en Vivianne voor het voedselbos in wording

Wijzelf zijn Frank en Vivianne, beiden paardendierenarts met allebei verschillende passies binnen dat vakgebied. Frank is orthopedisch paardenarts en heeft zich gespecialiseerd in de bewegingsleer, sportpaarden geneeskunde en kreupelheidsdiagnostiek. Hij kan echt genieten van de biomechanische kant van de beweging van paarden. Dit technische komt ook terug in zijn hobby: moth sailing. Iedere kleine aanpassing aan de boot geeft een compleet andere feel op het water. Met paarden is dat niet anders. De praktijk van Frank vind je onder Dierenarts van Leeuwen – ook wel bekend als “van Leeuwen voor Paarden”. Afhankelijk van de situatie kan Frank je paard thuis onderzoeken, of ontvangen we je bij ons op de kliniek.

Dierenarts van Leeuwen – orthopedisch onderzoek bij het paard

Vivianne heeft zich juist toegelegd op paardenwelzijn en preventieve zorg zoals tandheelkunde en voeding. Vanuit de wetenschap dat een gezond, gelukkig en goed gevoerd paard sterker is en dus veel minder kans maakt om ziek te worden. Daarnaast is ze óók nog rundvee- en schapendierenarts, dat komt op de boerderij goed van pas. Binnen de diergeneeskunde wordt ecologie, bodembeheer en plantkunde steeds belangrijker. Boer Met Lust is dan ook een mooie kans om kleinschalig te pionieren en als dierenarts straks uit ervaring te kunnen spreken. Het welzijn van dieren bewaken is daarbij ook een drijfveer. Hoe kunnen we dieren houden op de vriendelijkst mogelijke manier? Als bestuurslid bij het cluster paard bij de vereniging voor dierenartsen (KNMvD) en voorzitter van de commissie welzijn bij de KNMvD wordt ook topdown gewerkt aan landelijke verbetering van paardenwelzijn. Vivianne wilde als klein meisje graag boerin worden, maar zonder boeren afkomst is dit financieel niet haalbaar. Daarom nu maar andersom; knetterhard werken om de boerderij van de grond af aan (letterlijk) zelf op te bouwen.

De tuin is de passie van Vivianne

Wil je meer weten over de afzonderlijke activiteiten van Boer Met Lust? Zie het menu of klik hieronder:

  • Schapen
  • Kippen
  • Paarden
  • Pluktuin
  • Moestuin
  • Boomgaard